index
ana sayfa
Site İçi Arama
ana sayfa hakkimizda urunler projeler bayiler teknik bilgiler iletisim
Untitled Document
news
Alışveriş Sitemiz www.eklite.com
eklite adlı e-ticaret sitemiz yayında...
Devamı >>  06.11.2008
Neden Enerji Tasarrufu?
Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye'nin enerji tüketimi hızla artmaktadır.
Devamı >>  24.10.2008
Aydınlatma Katalogumuz
Klite Aydınlatma katalogu çıkmıştır.
Devamı >>  24.10.2008
TEKNİK BİLGİLER
Işık Tekniği ile İlgili Notlar
  Lamba ve aydınlatmaların özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan ışık tekniği kavramlarının önemlileri açıklanmaktadır.

Işık ve Işınım ;Işık, insan gözünde parıltılı bir duyum uyandıran, yani görülebilen, elektromanyetik ışınımın adıdır. 360 ile 830 nm arasındaki elektromanyetik ışınım, tayfının çok küçük bir parçasıdır.

Işık akısı Φ; Birim : Lümen (lm)
Işık akısı (Φ) olarak , ışık kaynağından verilen ve tayfsal göz hassasiyeti ile değerlendirilen ışıyan güç adlandırılır.

Işık Şiddeti I;Birim  : Candela (cd)
Bir ışık kaynağı, ışıksal akısını Φ genelde çeşitli yönlere ve değişik şiddette yayar. Belli bir yönde yayılan ışığın yoğunluğu, ışık şiddeti I olarak adlandırılır.

Aydınlık Düzeyi E;Birim : Lux (lx)
Aydınlık şiddeti E, düşen ışıksal akının aydınlatılacak yüzeye olan oranını bildirir. Aydınlık şiddeti, 1 Lm değerindeki ışık akısının 1 m² yüzeye eşit yayılmış şekilde düştüğü durumda 1 Ix değerindedir.

Işıksal Parıltı L;Birim : Beher m² için Candela [cd/m²].
Bir ışık kaynağının veya  aydınlatılan bir yüzeyin aydınlatma yoğunluğu L, algılanan aydınlık etkisi için, esastır.

Kamaşma;Parıltı olarak tanımlanan cd/m² değerinin  aşırı derecede yüksek olmasına veya ışık kaynağından yayılan ışınımların direk olarak göztarafından rahatsız edici olarak algılanmasına kamaşma denir.

Işıksal Verim η;Birim : Beher Watt için Lümen [Im/W]. Işıksal verim η,

kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde ışığa dönüştüğünü bildirir.

Renk Sıcaklığı;Birim : Kelvin (K)
Bir ışık kaynağının renk sıcaklığı, “Kara projektör” ile tanımlanır ve “Planck’ın geometrik yeri ile” gösterilir. “ Sıcak projektör” ün sıcaklığı arttığında, mavi rengin tayf içerisindeki payı büyür, kırmızının payı azalır. Sıcak beyaz bir ışığa sahip bir akkor lamba örneğin 2700 K değere sahipken , aynı değer bir gün ışığı floresan lambasında 6000 K olmaktadır.

Işık Rengi;Işık rengi, renk sıcaklığı ile de tarif edilmektedir. Burada üç ana grup bulunmaktadır:
  * Sıcak beyaz < 3300 K   (ww)
  * Doğal beyaz 3300-5000 K  (nw)
  * Gün ışığı beyazı > 5000 K.  (tw)

Aynı ışık rengine rağmen, lambalar, ışıklarının tayfsal bileşimleri nedeniyle çok farklı renksel geriverim özelliklerine sahiptirler.

Renksel Geriverim;Kulanılan yere ve görüş amacına bağlı olarak, yapay ışığın, renk algılamanın olabildiğince hassas gerçekleşmesini (gün ışığında olduğu gibi) sağlanması gerekir. Bunun için ölçüt, bir  ışık kaynağının renksel geriverim özellikleridir. Bu özellikler “ Genel Renksel Geriverim Endeksi” nde R? olarak ifade edilirler.

Ra = 100 değerine sahip bir ışık kaynağı tüm renkleri, referans  ışık kaynağı altındaki gibi optimal gösterir. Veya Ra değeri azaldıkça renklerin doğru olarak yansımasıda giderek azalacaktır.

Bir armatürün işletimdeki geriverimi;Bir armatürün işletimdeki geriverimi, bir armatürün ekonomik açısından sınıflandırılmasında önemli bir kriterdir. Bu değer, armatürden çıkan ışık akısının, armatür içeisinde takılmış olan lambanın ışık akısında olan oranını ifade eder.


Işık tekniğinde kullanılan en önemli formüller: Işık Şiddeti ( I ) cd  Mekan açısından ışık akısı Ø / Mekan açısı Ω [sr]
Aydınlık Şiddeti ( E )  Lx  Düşen ışık akısı ( lm ) / Aydınlatılan yüzey ( m² )
Aydınlık Şiddeti ( E ) Lx  Işıksal yeğinlik (cd ) / Metre olarak mesafe (m²)
Parıltı ( L )  cd/m²                      Işık  Şiddeti ( cd ) / Görülen aydınlatma yüzey (m²)    
Işıksal Verim  ( h ) lm/W  Üretilen ışık akısı ( lm ) / Alınan elektrik gücü ( W )

Untitled Document


Untitled Document
LB Elektrik San ve Dış Tic Ltd Şti. Refik Saydam Cad. Şimal Sok. No:7/2 Şişhane & İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: +90 212 245 5268 & Fax: +90 212 293 5063
Designed By Web Tasarım